Mức phạt vi phạm hành chính thuế, hóa đơn từ 05/12/2020

Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4818/TCT-PC ngày 12/11/2020. Giới thiệu điểm mới Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn. (có hiệu lực từ ngày 05/12/2020)

Theo đó, những điểm mới về mức xử phạt bao gồm:

  • Tăng mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm thời hạn về đăng ký thuế tại Điều 10 Nghị định 125
  • Hiện hành: phạt tiền từ 400.000 đồng đến 2.000.000 đồng.
  • Quy định mới: phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng. Trong đó quy định phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi đăng ký thuế quá thời hạn quy định từ 91 ngày trở lên.
  • Tăng mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm thời hạn thông báo thay đổi thông tin trong đăng ký thuế
  • Hiện hành: phạt tiền từ 400.000 đồng đến 2.000.000 đồng.
  • Quy định mới: phạt tiền từ 500.000 đồng đến 7.000.000 đồng.
  • Bổ sung chế tài phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.500.000 đồng đối với hành vi in hóa đơn đặt in mà không ký hợp đồng in bằng văn bản…

Vui lòng Tải về để xem toàn bộ điểm mới về mức xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn

Bình luận bài viết

%d bloggers like this: